TIRANË – Rëndom muajt e fundit drejtuesit e automjeteve po ndeshen me një anomali të re në marrëdhëniet e tyre me policinë. Sikundër dëshmojnë vetë qytetarët, gjithnjë e më shpesh po ndeshen rastet kur po rritet në mënyrë fiktive, sipas tyre, numri i gjobave. Qytetarët mësojnë për këto gjoba vetëm kur bien pre e kontrolleve të patrullave policore në rrugë, ose kur shkojnë për të paguar ndonjë gjobë për të cilën janë në dijeni.
Sipas një vëzhgimi të emisionit “Fiks Fare”, ankesat sidomos në sportelin e komisariatit rrugor të Tiranës janë rritur ndjeshëm, pasi qytetarët shkojnë me vullnetin e tyre të paguajnë gjobën për të cilën janë në dijeni, por mësojnë se kanë edhe 3-4 gjoba të tjera për të cilët nuk ishin në dijeni.

REAGON POLICIA: GJOBAT I VERIFIKONI ONLINE
Policia e Shtetit, për t’i ardhur në ndihmë qytetarëve, ka bërë të mundur verifikimin online nga çdo qytetar të kundravajtjeve rrugore që ai ka kryer gjatë përdorimit të mjetit të tij, të cilat janë akoma të palikujduara.
Sipas deklaratës zyrtare të policisë së shtetit, të gjithë të interesuarit mund të klikojnë tek faqja e Policisë së Shtetit në internet në adresën www.asp.gov.al, ku në rubrikën “Shërbime për qytetarët” është vendosur linku “Kontroll për kundravajtjet rrugore”.
Duke klikuar në këtë link qytetari lidhet automatikisht me sistemin Elektronik të administrimit të kundravajtjeve rrugore- Egjoba të Policisë së Shtetit dhe bën të mundur verifikimin e detyrimeve të pashlyera që qytetari ka në të gjithë Shqipërinë.
Kontrolli për verifikimin e kundravajtjeve rrugore të palikujduara kryhet me anë të targës së mjetit dhe numrit të shasisë(17-shifror), të cilin qytetari mund ta gjejë lehtësisht në lejen e qarkullimit të mjetit.
Policia e shteti u kujton qytetarëve se pagesa e kundravajtjes rrugore duhet të bëhet brenda 5 ditëve nga dita kur merr formë të prerë, pasi me kalimin e këtij afati paguhet një kamatë vonesë prej 2% në ditë.
Ndërkohë në rast se pagesa e kundravajtjes rrugore do të kryhet brenda 5 ditëve, automatikisht bëhet një zbritje në vlerën e saj prej 20%.
Rinovimi i të dhënave në sistem për pagesat e kundravajtjeve rrugore të kryera pranë Postës Shqiptare realizohet brenda 3 ditësh. Ndërkohë për pagesat e kryera nëpërmjet bankave, rinovimi i të dhënave kryhet në momentin që realizohet transferta nga Banka.

Në qoftë se nuk punon faqja asp.gov.al ,ju lutem kontrolloni e-albania.al për te pare ne qofte se keni mare gjobë. Kliko këtu.

Domain name .al për vetëm 7.99 euro në vit.Për më tepër vizitoni hostime.al