Sistemi i ri i lejeve të drejtimit të makinave me pikë, i cili pritet të hyjë në fuqi në muajin mars të këtij viti nuk do të ketë vetëm ndëshkime me humbje pikësh, por edhe “shpërblime” për sjellje të mirë në rrugë. Sipas sistemit të projektuar nga Ministria e Transporteve, në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme, çdo drejtues mjeti, në momentin që fiton të drejtën për t’u pajisur me leje drejtimi, do të përfitojë një total prej 20 pikësh, të cilat mund të ulen deri në 0 pikë, ose të rriten deri në 30 pikë.

Ulja e pikëve

Sa i përket humbjes së pikëve, Ministria e Brendshme dhe ajo e Transportit ka nxjerrë të gjitha nenet dhe pikat e Kodit Rrugor kur merr një ndëshkim të tillë dhe sa pikë humbet për çdo shkelje. Kështu, në rast të shkeljeve të normave të sjelljes, çdo drejtues mjetesh pëson zbritje të pikëve në bazë të tabelës së pikëve të përcaktuar nga VKM përkatëse. Zbritja e pikëve në regjistrin kombëtar të drejtuesve të mjeteve (pranë DPSHTRR) bëhet vetëm në rastet kur është e formës së prerë si vendim. Pra, kjo masë nuk do të jepet menjëherë, sapo të vendosë policia rrugore. Në rastin e marrjes së një mase të tillë, pra kur policia rrugore i heq pikët në lejen e drejtimit një qytetari apo drejtuesi mjeti të caktuar, ky organ (policia rrugore) duhet të ketë njoftuar qytetarin dhe të jenë mbyllur të gjitha fazat e ankimimit të tij. Kur flitet për të gjitha fazat bëhet fjalë edhe për vendim të gjykatës dhe të jetë marrë një vendim i formës së prerë.

Normat e caktuara

Heqja e pikëve nuk mund të bëhet në të gjitha rastet e shkeljeve të Kodit Rrugor, pasi janë parashikuar edhe masa të tilla, ndërkohë që ka ndalesa për të mos hequr të gjitha pikët e patentës njëherësh. Sipas rregullores nuk mund të hiqen më shumë se 15 pikë njëkohësisht dhe heqja e pikëve lejohet vetëm në momentin kur nuk është marrë vendim për pezullimin e lejes së drejtimit. Kjo do të thotë, nëse është kryer një shkelje, e cila penalizohet me heqjen e lejes së drejtimit, atëherë bëhet pezullimi i patentës për një kohë të caktuar dhe kur afati të mbarojë, drejtuesit të mjetit i kthehet me pikët e plota. Po ashtu duhet theksuar që në rast se drejtuesi i mjetit humbet të gjitha pikët për një periudhë kohore prej dy vitesh, ai duhet t’i nënshtrohet rinovimit brenda 30 ditësh si drejtuesit e mjeteve që kanë 0 pikë në lejen e tyre. Provimi nuk do të bëhet më nëpërmjet autoshkollave, por thjesht pranë Drejtorisë së Transportit Rrugor, megjithëse deri më sot nuk është përcaktuar tarifa që duhet paguar për këtë provim.

Ndërkohë, sa u përket penalizimeve mësohet se në rastet kur drejtuesi i mjetit humbet të paktën tri herë brenda një viti, më shumë se pesë pikë në çdo shkelje (pra humbet 15-19 pikë brenda një viti), atëherë ky drejtues mjeti duhet t’i nënshtrohet provimit, njësoj si ata që mbeten me 0 pikë.

Regjistri

Për masa të tilla dhe për kontrollin e tyre nga policia rrugore, por dhe vetë drejtuesit e mjeteve, ulja e pikëve pasqyrohet në regjistrin kombëtar në rrugë telematike (në mënyrë elektronike). Por, një regjistër i tillë mësohet se ende nuk është realizuar, megjithëse thuhet se do të jetë gati brenda marsit të këtij viti. Sipas të dhënave, për formën e një regjistri të tillë, me qëllim që të ruhen e mos bien pre e abuzimeve edhe të dhënat personale të drejtuesve të mjeteve, është menduar të zgjidhet një sistem, siç është aktualisht ai i kontrollit të gjobave të vendosura nga policia rrugore.

Shtimi i pikëve

Sistemi i pikëzimit të lejeve të drejtimit ka edhe fitim pikësh për ata drejtues mjetesh, të cilët nuk kryejnë shkelje administrative të qarkullimit rrugor. Për këtë lloj “shpërblimi”, Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor ka menduar dy mënyra. E para lidhet me rastin kur drejtuesi i mjetit nuk ka bërë një shkelje të normave të sjelljes, të cilat çojnë në heqjen e pikëve për një periudhe dyvjeçare. Në raste të tilla dhe kur drejtuesi i mjetit rezulton se në regjistrin kombëtar ka 20 ose më shumë pikë, përfiton 2 pikë shtesë dhe nuk mund të kalojë nivelin e 30 pikëve në total. Pra, nëse ke 20 pikë të plota dhe për dy vite nuk bën asnjë shkelje, shpërblehesh me 2 pikë shtesë, e kështu me radhë deri në nivelin maksimal të 30 pikëve.

Mënyra e dytë lidhet me rastet kur drejtuesi i mjetit në regjistrin kombëtar ka më pak se 20 pikë, por me shumë se zero për një periudhë kohore dyvjeçare. Në këtë rast, numri i pikëve, sado të kesh, bëhet 20 të tilla në mënyrë automatike. Pra, nëse ke humbur deri në 19 pikë, por për dy vjet nuk kryen asnjë shkelje, atëherë përfiton automatikisht të gjitha pikët e humbura dhe shkon në nivelin fillestar të 20 pikëve. Po ashtu, në rastet kur drejtuesi i mjetit i nënshtrohet një testimi për arsye se ka zero të tilla, atëherë numri i pikëve të tij në regjistrin kombëtar bëhet 20 pikë automatikisht. Po ashtu edhe kur testohet se do të shtojë kategoritë e lejes së drejtimit dhe ka më pak se 20 pikë, përdoret e njëjta procedurë. Ble. Gi.

DPSHTRR Regjistri kombëtar dhe ankesat e shoferëve

Në faqen e Drejtorisë së Shërbimit të Transportit Rrugor pritet që së shpejti të publikohet edhe regjistri elektronik për rreth 740 mijë drejtues mjetesh në të gjithë vendin. Çdo qytetar që do të dijë të dhënat e patentës së tij do të kërkojë në këtë regjistër, ku duke shënuar të dhënat personale në një dritare do t’i shfaqen edhe pikët që ka në patentë. Për çdo ankimim që ka qytetari do t’i drejtohet një organi të ngritur posaçërisht për shqyrtimin e ankesave të qytetarëve. Polici rrugor kur vendos një gjobë shkruan edhe numrin e nenit të thyer në rrugë dhe për çdo nen përcaktohet edhe numri i pikëve që hiqen. Nëse edhe pas ankimimit në organin e ngritur për shqyrtimin e ankesave të qytetarëve drejtuesi i mjetit nuk bie dakord me vendimin e dhënë, atëherë është Gjykata Administrative, ku qytetari mund të ankohet. Në momentin që ke humbur pikët përsëri nuk të hiqet e drejta dhe për një periudhë kohore njëmujore lejohet të lëvizësh. Por gjatë këtij muaji do të jesh regjistruar për t’u kualifikuar.